Nieuws

Komt allen naar het dorpshuis op 14 januari a.s om 20.00 uur !!! op <strong>woensdag 14 januari</strong> nodigen we alle inwoners uit voor een algemene vergadering in het dorpshuis om <strong>20.00 uur</strong>.Tijdens de laatste ALV in juni 2014 heeft het huidige bestuur van de dorpsvereniging aangegeven te willen stoppen met hun bestuurstaken aan het eind van het lopende bestuursjaar. Er zijn destijds pogingen gedaan door het bestuur om inwoners bereid te vinden een bestuurstaak over te nemen. Hieruit zijn helaas geen aanmeldingen gekomen. Om tegen de zomer niet voor een voldongen feit te komen staan (afwezigheid van een operationeel bestuur) nodigen we jullie met klem uit om woensdag ┬áde 14de naar het dorpshuis te komen om samen te brainstormen over de invulling van de vacatures of om hiervoor andere oplossingen te bedenken. Bent u niet in de gelegenheid om te komen, maar heeft u wel suggesties of creatieve ideeen die we op die avond kunnen bespreken, laat het ons dan weten. Dit kan via annelien.jonker@ziggo.nl of 0622416901. we zien jullie graag op woensdag 14 januari